Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα


xatzhkiriakeio
Ο Όμιλος Ροταράκτ Αθηνών, στην προσπάθειά του να ενισχύσει το δύσκολο έργο ελληνικών φιλανθρωπικών και κοινωνικών ιδρυμάτων έδειξε την έμπρακτη στήριξη του την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2015, στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας

ΑΓΟΡΑΣΕ ΑΛΛΟ ΕΝΑ: 500 κιλά τρόφιμα στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα !