υγεία


O Όμιλος Ροταράκτ Αθηνών ως μια βαθιά κοινωνικά ευαισθητοποιημένη οργάνωση, γνωρίζοντας τα τεράστια υγειονομικά προβλήματα του νησιού της Ανάφης, το Σαββατοκύριακο 7/8-12-2013 βρέθηκε στο νησί

Ο Όμιλος Ροταράκτ Αθηνών πραγματοποίησε μία μεγάλη ιατρική αποστολή στην ...