σερβία


twinning-logo
Ο όμιλος Ροταράκτ Αθηνών, μετά από την συμμετοχή του στη διεθνή πολυομιλική δράση με τίτλο «Traditional breakfast’» (Παραδοσιακό Πρωινό) ,η οποία διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Oμίλου Ροταράκτ Νis της Σερβίας,

Αδελφοποίηση του Ομίλου Ροταράκτ Αθηνών με τον σέρβικο Όμιλο Ροταράκτ ...


Greek traditional breakfast
Το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2014, ο Όμιλος Ροταρακτ Αθηνών εκπλήρωσε επιτυχώς τη συμμετοχή του στη διεθνή πολυομιλική  δράση με την ονομασία « Traditional breakfast », η οποία διοργανώθηκε από τον σέρβικo Όμιλο Ροταράκτ Nις.

Συμμετοχή του Ομίλου Ροταρακτ Αθηνών στη διεθνή πολυομιλική δράση Traditional ...