σεπτέμβριος


Στην Άιγλη Ζαππείου πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23  Σεπτεμβρίου το βράδυ, με λαμπρότητα και μεγάλη συμμετοχή, η κοινή πανηγυρική συνεστίαση του Ομίλου Ροταράκτ Αθηνών με τον ροταριανό Όμιλο  Αθηνών.

Λαμπρή κoινή πανηγυρική Συνεστίαση Ομίλων Ροταράκτ και Ρόταρυ Αθηνών!