Οzan


Την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016 στο Μουσείο Ακροπόλεως έλαβε χώρα συνάντηση μελών του Ομίλου μας με τον ροταράκτορα Ozan Demirer, μέλος και υπεύθυνο ανταλλαγών του Ομίλου Rotaract του Denizli της Τουρκίας. Η συνάντηση διεξήχθη σε ευχάριστο κλίμα, ενώ παράλληλα έγιναν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου για την πραγματοποίηση μελλοντικής αδελφοποίησης […]

Ο Ο.Ρ.Α. συναντά τον Ροταράκτορα Οzan Demirer του Ομίλου Denizli