ομιλος ροταρακτ


Buy One More5
Στις 3. Ιανουαρίου 2015, η Αλγερία έγινε η τρίτη χώρα που συμμετέχει μετά τις Κροατία και Τουρκία στην διεθνή δράση του Ομίλου Ροταράκτ Αθηνών ΑΓΟΡΑΣΕ ΑΛΛΟ ΕΝΑ ! 

H διεθνής δράση μας ΑΓΟΡΑΣΕ ΑΛΛΟ ΕΝΑ συνεχίζεται στην Αλγερία!