ιατρική αποστολή


medical mission to Anafi 11-2014
  Το γερμανικό περιοδικό για το Ρόταρακτ “rotaractNEWS” τίμησε τον Όμιλο Ροταράκτ Αθηνών με ένα όμορφο άρθρο με θέμα την βραβευμένη με το ευρωπαικό βραβείο BESP ιατρική αποστολή του Ομίλου μας

Περιοδικό rotaractNEWS: BΕSP – Medical Mission to Anafi from Rotaract ...


medical mission to Anafi 11-2014
O Όμιλος Ροταράκτ Αθηνών ως μια βαθιά κοινωνικά ευαισθητοποιημένη οργάνωση, γνωρίζοντας τα τεράστια υγειονομικά προβλήματα του νησιού της Ανάφης, το Σαββατοκύριακο 7/8-12-2013 βρέθηκε στο νησί

Ο Όμιλος Ροταράκτ Αθηνών πραγματοποίησε μία μεγάλη ιατρική αποστολή στην ...