διεθνής δράση


Buy One More5
Στις 3. Ιανουαρίου 2015, η Αλγερία έγινε η τρίτη χώρα που συμμετέχει μετά τις Κροατία και Τουρκία στην διεθνή δράση του Ομίλου Ροταράκτ Αθηνών ΑΓΟΡΑΣΕ ΑΛΛΟ ΕΝΑ ! 

H διεθνής δράση μας ΑΓΟΡΑΣΕ ΑΛΛΟ ΕΝΑ συνεχίζεται στην Αλγερία!


split 2
H Kροατία είναι η πρώτη χώρα που αποδέχτηκε την ανοιχτή πρόσκληση του Ομίλου Ροταράκτ Αθηνών και έλαβε μέρος στην διεθνή δράση του ΑΓΟΡΑΣΕ ΑΛΛΟ ΕΝΑ !

Η Κροατία συμμετέχει με τρείς Ομίλους στην δράση ΑΓΟΡΑΣΕ ΑΛΛΟ ...