ανάφη


  Το γερμανικό περιοδικό για το Ρόταρακτ “rotaractNEWS” τίμησε τον Όμιλο Ροταράκτ Αθηνών με ένα όμορφο άρθρο με θέμα την βραβευμένη με το ευρωπαικό βραβείο BESP ιατρική αποστολή του Ομίλου μας

Περιοδικό rotaractNEWS: BΕSP – Medical Mission to Anafi from Rotaract ...